Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας, συλλογής και μεταφοράς και είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) του ΥΠΕΚΑ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μόλυβδος

Scrap Μόλυβδου: Η συγκεκριμένη καταγηρία ανακυκλώσιμου είδους αφορά το καθαρό μαλακό μολύβι χωρίς προσμίξεις στο κράμα του. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σίδερα, λοιπά -μεταλλικά και μη- στοιχεία.

Εξαιρείται απο την κατηγορία αυτή ο μόλυβδος από πλάκες μπαταριών και ξαφρίσματα.