Μόλυβδος

By |2017-12-16T20:52:30+02:00December 16th, 2017|Uncategorized|

Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας, συλλογής και μεταφοράς και είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) του ΥΠΕΚΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μόλυβδος Scrap Μόλυβδου: Η συγκεκριμένη καταγηρία ανακυκλώσιμου είδους αφορά το καθαρό μαλακό μολύβι χωρίς προσμίξεις στο κράμα