Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας, συλλογής & μεταφοράς και είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) του ΥΠΕΚΑ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ειδικοί στην Ανακύκλωση

Η πολυετής εμπειρία μας, η εξειδίκευση στο χώρο της ανακύκλωσης μετάλλων, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και η συνέπεια στις συνεργασίες μας, αντιπροσωπεύουν την εταιρική μας ταυτότητα & φιλοσοφία.

Ανακύκλωση Παλαιών Μετάλλων & Σιδήρου Συλλογή - Μεταφορά

Συλλέγουμε μέταλλα και σίδηρο από μεταλλουργίες, μεταποιητικές μονάδες, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, ακόμη και από ιδιώτες.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό εκτελεί χειροδιαλογή ανάλογα με την κατηγορία και την προέλευσή του SCRAP, προκειμένου να αυξηθεί η καθαρότητα και το μεταλλικό περιεχόμενο του και εν συνεχεία το scrap οδηγείτε στη χαλυβουργία προς ανακύκλωση.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποξηλώσεις Κτιρίων - Εργοστασίων Εγκαταστάσεων

Μια ακόμη δραστηριότητα μας είναι η αποξήλωση κτιρίων, εργοστασίων, καταστημάτων και λοιπών επαγγελματικών χώρων. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας εκτελεί όλες τις εργασίες για την αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά και την ανακύκλωση του απαξιωμένου τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης σας, εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων.Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται supermarkets, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικές μονάδες κ.α

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών

Στην All Metal Recycline S.M.P.C, παραλαμβάνουμε  απο ιδιώτες και εταιρείες “Λευκές ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία κουζίνες κ.α.) όπως επίσης ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τηλεοράσεις, εκτυπωτές, τηλέφωνα κ.α ) και γενικά πάσης φύσεως ηλεκτρικές η ηλεκτρονικές μικροσυσκευές. Όντας αδειοδοτημένοι και για την εν λόγω δραστηριότητα, προσφέρουμε συμφέρουσες τιμές και ανακυκλώνουμε με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.Προσφέρουμε τη δυνατότητα συλλογής και μεταφοράς των παραπάνω συσκευών από τον χώρο σας (εντός αττικής) με δικά μας μέσα, εφόσων πρόκειται για μεγάλη ποσότητα και κατόπιν επικοινωνίας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ανακυκλώσιμα Είδη

Σιδηρούχα & Μη Σιδηρούχα Μέταλλα

Ανακυκλώνουμε με σεβασμό στον άνθρωπο & το περιβάλλον

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ